Vuốt nếp gấp thời gian (Hải Điểu - Quảng Nam)

 

Vuốt nếp gấp

thời gian ngân ngấn

giấu gì?

cho chật góc tâm tư bộn bề trăm lo, ngàn nghĩ

khóm nhài trước sân bận bận hoa tàn, hoa nở

thanh xuân một đi không về.

 

Ánh mắt si mê trao nhau ngày xưa chưa đổi

xoay một bước chân

tình đã lạnh

ôm góc tâm tư úa nhàu

nghe sợi gió,

cứa qua lòng sắc ngọt

cuối trời, mây xám dắt dìu nhau.

 

Em đâu có mượn giấc mơ

mà trăng khuya đêm đêm gõ cửa

xoắn xuýt lãi lời đậm nhạt rủ rê ám thanh, chân sắc

vuốt nếp gấp sơ tình

giấc mơ trăng vỡ tan lan tràn vạn mảnh.

 

Vuốt nếp gấp thời gian ánh nhìn nhàu nhĩ

hoa tàn, trăng rụng

thanh xuân như mảnh lá cây cuốn bay phía nào ai rõ?

có chút hương ghé tai em thầm thì rất khẽ

trăng hôm kia thật tròn mà gió lại nhẹ tênh!


Phamngochien.com - 07:37 - 07/09/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận