Xưa và nay... (Phạm Ngọc Hiền)

Đất này xưa bãi chiến trường

Đôi bên huyết chiến, thịt xương bầy nhầy

Năm nay cỏ tốt lên dầy  

Đồng xa vẳng tiếng chuông gầy hoàng hôn.

 

PHẠM NGỌC HIỀN

 

 

 

 

 


Phamngochien.com - 13:39 - 29/04/2010 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận