Sinh hoạt chuyên đề văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám

Cuộc Cách mạng tháng Tám đã mở ra một thời kỳ mới cho văn học Việt Nam. Tính đến nay, nền văn học cách mạng đã trải qua 70 năm phát triển. Để giúp cho sinh viên có thêm kiến thức về giai đoạn văn học này, ngành Ngữ văn (khoa Xã hội - trường đại học Sài Gòn) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Nhìn lại 70 năm Văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám". Đến dự, có đông đảo giảng viên và sinh viên ngành Ngữ văn.

Buổi sinh hoạt chuyên đề chia làm hai phần, tương ứng với hai giai đoạn văn học. Phần 1: "Những đặc điểm và thành tựu của văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám" do TS. Phạm Ngọc Hiền trình bày. Phần 2: "Văn học thành phố Hồ Chí Minh 1975 - 2015" do nhà thơ Phạm Sỹ Sáu trình bày. Nhiều giảng viên, sinh viên đã đặt ra những câu hỏi thảo luận về vấn đề thơ trẻ hiện nay, tiểu thuyết ngôn tình... Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở, giúp sinh viên nắm bắt được những vấn đề thời sự văn học diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh trong những năm gần đây.

 

.


Phamngochien.com - 06:23 - 17/05/2015 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận