Chùm thơ Hai kư của Lê Duy Nhã (SV ĐH Sài Gòn)

1.

Bấc đông nam
Thuyền nằm trên cát
Cô đơn.

2.

Hoa muỗm
Con ong bầu rạo rực
In nền trời xanh.

3.
Sương đọng lá sen
Tay nâng niu
Chén trà thơm tỏa khói.

4.

Suối trong
Hồn chậm trôi
Không cá cũng buông cần.

5.

Ếch kêu
Bọt bong bóng vỡ tan
Mưa đầu mùa.

6.

Tím
Con đường bằng lăng
Chầm chậm.

Lê Duy Nhã (Lớp DVA1151 - ĐH Sài Gòn)


Phamngochien.com - 08:05 - 21/08/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận