Viết cho Chí Phèo (Nguyễn Minh Phúc - Kiên Giang)

 

Vất cha cái mớ sự đời

Gỡ ra rồi buộc , nắm rồi lại buông

Cõi tình trăm thứ tuồn luôn

Mắc chi gõ mõ rung chuông thều thào

 

Vàng còn tuổi thấp tuổi cao

Nạ dòng có lứa mưa rào có cơn

Đàn ông ai chẳng khoái đờn

Đờn nào hay nhất sao hơn ... đờn bà

 

Ngồi mà tích tịch tình ta

Bờ đê trăng sáng thịt da em nầy      

Sống mà không tí đưa cay

Chết ra ma lại thèm say men nồng

 

Nở ơi em cứ tồng ngồng

Ôm em ta lộn mấy vòng lông bông

Bớ làng nước thấy gì không

Ra đây xem tớ chổng mông... lộn vòng

 

Đời cho em được tấm chồng

Dở hơi nát rượu nghênh ngông khát tình

Làng nầy hàng tá gái xinh

Sao ta chỉ thích trộm nhìn riêng em

 

Nở ơi thế sự cũ mèm

Vàng mười còn lại ngực mềm vú em

Cớ chi trăng sáng phát thèm

Lại không yêu... lại không tìm đến nhau

 

Từ giờ cho đến ngàn sau

Tình yêu vẫn cứ đượm màu thế gian

Riêng ta còn chút hơi tàn

Cũng xin nốc cạn

trăng vàng với em...

 


Phamngochien.com - 18:27 - 11/12/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận