Về + Chừng như + Kìa em (Trương Đình Phượng)

VỀ

trở về thôi trở về thôi
nằm nghe sương gội mồ côi kiếp mình
chiều liêu hoang bóng điêu linh
buồn lem vũ trụ chân tình mù tăm !
chiếu chăn khóc mụn góc nằm
bụi hèn phủ kín dấu dằm chờ mong...

 

CHỪNG NHƯ

Chừng như gió khóc thương mùa
chừng như ai đó mới vừa ra đi
chừng như buồn nhớ định kỳ
chiều nay heo hút
ghé về thăm tôi

 

KÌA EM

Kìa em
đừng bẻ vần thơ
cho tôi đi nốt ngu ngơ dặm tình
ừ thì em cứ lặng thinh
quay lưng
bỏ mặc một mình thuyền tôi
chênh vênh lạc bến chợ đời
khản hơi rao bán một trời bão giông

.


Phamngochien.com - 08:30 - 01/12/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận