Vấn vương tình nhi nữ (Phạm Ngọc Thái - Hà Nội)

 

Anh nghe sóng đời em thầm vỗ lại

Lòng nao buồn xa xót bởi thương yêu

Nếu tình anh chưa xoa nổi vết em đau

Âu cũng bởi duyên trời còn trắc trở

 

Thì em ạ ! Đời người như kiếp nợ

Nợ em còn, duyên tàn cũ chửa phai….

Nên tình anh ngợp ánh sáng ban mai

Em đón nhận vẫn vương vài mảnh tối

 

Mong bồ-tát chỉ dùm em ta lối

Biển trời kia đang rộng mở thênh thang

Tiếc chi em một bóng đêm tàn

Để anh chở con thuyền gái em qua lận đận

 

Tình mới trong em cả vầng sáng lạn

Cái đã qua chỉ là rác thôi em !

Nắm rêu xưa hoen tạp, thấp hèn

Sao em phải bận lòng nuối nả ?

 

Tình nhi nữ vấn vương hồn khách lạ

Trên con đường thiên lý bỗng chồn chân

Cái gì cần thì giẫm đạp lên em

Hạnh phúc đời em, chân trời xanh biển sóng…

 

                               18/11/2018


Phamngochien.com - 08:32 - 06/01/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận