Vá đêm + Phù du (Quách Lan Anh - Thanh Hóa)

VÁ ĐÊM

Đêm nay
trăng khóc một người
Lênh loang trăng vỡ tơi bời mảnh đêm

Nỗi đau như lạ như quen
Càng nén thật chặt càng rên buốt lòng

Thiên hà một dải mênh mông
Nơi đâu là bến cho lòng bình yên 

Ngẫm đời khổ một chữ duyên
Lênh đênh chìm nổi con thuyền trần ai 

Vá đêm bằng tiếng thở dài
Em ngồi khâu đến ban mai... lỡ thì...

QUÁCH LAN ANH

PHÙ DU

Ừ thôi, mình phải chia tay
Phân vân chi nữa chỉ đày đọa thêm 

Đa đoan riêng một mình em
Trái ngang lắm nỗi mà quên đường về 

Cỏ may lội dọc triền đê
Có thương em đắm giữa mê lộ người

QUÁCH LAN ANH

Email : anhquch2@gmail.com


Phamngochien.com - 08:56 - 25/01/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận