Ừ ! Tháng tư... (Đặng Xuân Xuyến - Hà Nội)


Kính tặng Văn sĩ Thái Quốc Mưu
.
Ừ, tháng Tư rồi. Ừ, tháng Tư
Gió Xuân vét vớt vạt sương mù
Nụ cười se sẽ vương môi gượng
Xáo xác nẻo về nương cố hương.
.
Ừ, gượng mà quên... để gắng quên
Tháng Tư, rầu lắm, những ưu phiền
Người đi ríu bước người đưa tiễn
Thăm thẳm ngõ chiều mây xám trôi.
*.
Hà Nội, 01 tháng 04.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Phamngochien.com - 14:22 - 06/04/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận