Tự khúc đêm (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)

 

Điên cuồng đập nát vầng trăng
Đưa tay kéo sợi tơ căng rụng rời
Nỗi buồn rách nát tả tơi
Chuyện hai đứa... em rối bời ruột gan
Đau gì đến xé tâm can
Gía mình hiểu chuyện hợp tan là thường.
Đời nhiều lối khó đo lường
Lời ba mẹ chỉ một đường mà đi
Thôi thì thôi phận chia ly
Ba mẹ đặt sao nỡ đi ngược dòng?
Bẽ bàng nước mắt thành sông
Bẽ bàng kiếp lấy người chồng không thương
Phận đàn bà sống khói sương
Giấu trong tim chút vấn vương cả đời
Lời yêu cũng chỉ là lời
Nghe gió thổi nghe bồi hồi... cũng quên
Người thương ơi lỡ bấp bênh
Đừng nhớ nổi một cái tên bạc tình
Bao giờ lại đến bình minh
Thì lại nhớ chuyện chúng mình ngày xưa...


Phamngochien.com - 18:29 - 05/10/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận