Trước cánh đồng ban mai (Vĩnh Thông - An Giang)

 

Khoảnh khắc đó

Ta ngỡ mình trẻ lạc

Giữa một ban mai thanh khiết vô chừng

Cánh đồng cũ đã bao giờ xanh thế

Khi mình chưa dừng bước phong vân?

 

Gió đồng nội

Là em thơm mùa mới

Mỏng mảnh trong xiêm áo lụa là

Ngực xuân non thầm thĩ ngàn câu chuyện

Lời kết lời bay xa.

 

Ta chỉ muốn tẩy trần

Kẻ lãng du mười năm lang bạt

Lớp lớp phấn son nhồi cùng bụi bặm

Gột rửa được chăng

Trước tịch tĩnh nguyên sơ?

 

Ven cánh đồng

Chỉ còn nhánh sứ rực hồng dâng hiến

Thắm một miền không vời vợi

Cánh sứ thơm như ngàn xưa vừa nở

Đã tỏa về vô tận đến ngàn sau.


Phamngochien.com - 07:01 - 16/06/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận