Trên biển Thương Chánh (Roi Phong Nguyên - Bình Thuận)

Thương tặng R 

Biển Thương Chánh một chiều xưa luyến nhớ

Nắng giăng tơ và gió ngát mây xanh

Em cùng anh sánh bước dạo vờn quanh

Nghe sóng vỗ… lan xa lời biển gọi.

 

Trời xuống thấp, hoàng hôn như nán lại

Sóng vươn dài khắc khoải kéo bờ ra

Phía xa xa, thuyền ai đương gọi gió

Để thuyền ra khơi kịp lúc đêm về.

 

Bên ghềnh đá, ta ngồi nghe biển hát

Tiếng muôn trùng xa vọng nhịp lòng rung!

Chiều đã tắt. Đêm về, hơi đông lạnh

Biển vắng người chỉ còn lại đôi ta…

 

Trong âm ba, tiếng hát rặng dương già

Tình ta cũng cất cao lời tha thiết!

Anh yêu em như thuyền yêu biển biếc

Như triều dâng yêu khôn xiết đôi bờ!

 

Tình ta mãi chẳng bao giờ lịm tắt

Như ngàn đời biển vẫn hát ngân nga

Như ngọn hải đăng thầm lặng thật thà

Mãi chung thuỷ đưa thuyền về cập bến!

 


Phamngochien.com - 10:07 - 14/12/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận