Tre + Chiều (Nguyễn Thanh Phong)

Tre

Nhận về sắc nắng vàng hoe

Chiều xao xác gió dáng tre hao gầy

Nhưng lòng thì mãi còn say

Cho đêm treo chiếc trăng đầy ngẩn ngơ.

                          

Chiều

Sông thao thiết chảy đời sông

Núi trầm mặc núi, chiều mông mênh chiều

Chùa xa chuông vọng đìu hiu

Đò khua mái nhớ tím chiều tha phương.

                                  


Phamngochien.com - 06:45 - 25/02/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận