Tình cờ ta lại gặp nhau (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

 

Khói sương mùa cũ, dường phai nhạt

Chiều biếc xanh trong mắt của nhau

Quên đâu mất, tháng ngày hao nát

Còn nguyên đây, nỗi nhớ cồn cào

                      *

Tháng tám, trời giăng mù kín bãi

Biển đục ngầu, oằn nặng phù sa

Nắng cuối ngày đùn qua đẩy lại

Tiếc nuối chiều tê dại lần qua

                      *

Gió cuốn sóng đổ bờ vun vỡ

Ráng tàn chiều, đỏ dựng chân mây

Dẫu đã biết đời không duyên nợ

V