Thương về khúc ruột miền Trung (Liên Phương - Tiền Giang)

 

Nước tràn như thác 
Bão bùng bủa vây
Thương em chạy lũ sáng nầy
Mẹ già run rẩy 
Đâu đây xóm buồn
 
Thác đồi dốc lở
Mưa tuôn
Xót đau người mất
Suối nguồn dâng cao
Sẻ chia tình nghĩa đồng bào
Lá lành đùm lá rách sao cho vừa
 
Bầu trời chưa dứt cơn mưa
Mái nhà đã trổ để chừa tiếng kêu
Mênh mông biển nước
Gọi chiều
Nhói lòng khúc ruột thân yêu
Đợi chờ  !
 
Áo màn cho mẹ em thơ
Bát cơm thổi ấm
Bây giờ khó khăn
Thương  về khúc đang bầm
Vòng tay rộng mở
Tương thân giúp người
 
Miền Trung máu thịt ai ơi  !
Mong ngày tan bão
Qua rồi gian nan
Em về cùng với xóm làng
Mái nhà dựng lại
Đường sang nối liền
 
Miền Trung
Tiếng gọi thiêng liêng
Bao giờ cũng nhớ
Thương miền Trung ơi  !
   
 
                          Sông Tiền, tháng 10-2020
 

Phamngochien.com - 14:57 - 16/10/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận