Thu sang (Roi Phong Nguyên - Bình Thuận)

 

Người đi từ độ thu sang

Trong ta năm tháng cứ vàng võ theo!

Hoàng hôn nhớ nắng lưng đèo

Đèn khuya thao thức mãi leo lét chờ...

 

Người về nối lại giấc mơ

Vườn xưa, hoa bướm còn chờ đợi nhau...

Thu nay, nắng dẫu nhạt màu

Thì tình thu vẫn dạt dào... cố nhân!

 

Đón đưa thu đã bao lần

Tình ta như chiếc lá tần ngần rơi...

 


Phamngochien.com - 08:43 - 30/08/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận