Thu chín (Roi Phong Nguyên - Bình Thuận)

 

Người đi từ độ thu sang
Trong ta năm tháng cứ vàng võ theo!
Hoàng hôn nhớ nắng lưng đèo
Đèn khuya thao thức mãi leo lét chờ...

Người về nối lại giấc mơ
Vườn xưa, hoa bướm còn chờ đợi nhau
Thu nay, nắng dẫu nhạt màu
Thì tình thu vẫn dạt dào... cố nhân!

Đón đưa thu đã bao lần
Tình ta như chiếc lá tần ngần rơi...!

 


Phamngochien.com - 08:34 - 01/10/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận