Theo cánh én xuân (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Chạm mùa đông buốt giá
Cúi nhặt đóa quỳ hoa
Ngẩng lên mùa xuân hiện
Dịu dàng muôn thiết tha

***

Đã xanh rồi tàn tạ
Rực rỡ lại tàn phai
Nàng xuân nhẹ gót hài
Bâng khuâng ngày gặp lại

***

Chút gì như lưu luyến
Nhắn xuân chầm chậm thôi
Cuối năm tờ lịch mỏng
Nghe hanh hao bồi hồi...

***

Long đong đời phố thị
Tim thao thiết quê nhà
Gởi lòng theo cánh én
Dìu dặt báo tin xa...

***

Chút khói sương ngày cũ
Giấu ưu tư riêng lòng
Hoa xuân biêng biếc nụ
Nồng nàn mùa xanh trong...


Phamngochien.com - 07:26 - 14/02/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận