Thắp một ngọn đuốc giữa trần con đi (Trần Quốc Toàn - Bình Định)

 

(Kính Dâng Thầy Tuệ Sỹ)

 

Áo mẹ lấm những giọt mưa

Tháng bảy giấc ngủ buổi trưa không tròn.

 

Hạt mầm nảy giữa đồng hoang

Chiều nhen bếp lửa đầu non bập bùng.

 

Con mơ trong chốn muôn trùng

Mẹ ơi con bước lạnh lùng trần gian.

 

Nhiều đêm tỉnh mộng lệ tràn

Lang thang thành phố con đường trầm mê.

 

Có linh ảnh chốn bộn bề

Dáng gầy cầm cuốc vốc bờ tử sinh.

 

Bên con trong lúc một mình

Dấn thân lao ngục rùng mình ngọn lau.

 

Trời Nam thanh sắc muôn màu

Âm ỉ ngọn lửa đốt nhàu tâm can.

 

Linh ảnh dặn con lên đường

Bằng hai chân bước qua trường ganh đua.

 

Mẹ ơi giữa cuộc thắng thua

Thân côi tủi nhục qua mùa tang thương.

 

Mẹ ơi trong cõi vô thường

Nhìn bằng mắt tuệ tìm phương thoát trần.

 

Linh ảnh đã hiện muôn lần

Thắp một ngọn đuốc giữa trần con đi.

 


Phamngochien.com - 08:42 - 10/03/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận