Tháng chạp (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Nắng vàng đong đưa đầu ngõ
Tháng chạp dùng dằng bước chân
Cội mai co ro trước gió
Bần thần tiễn chiếc lá xanh

***

Lao xao chợ quê giáp tết
Trẻ thơ tíu tít nôn nao
Mẹ về nặng đôi quang gánh
Chở cả sắc xuân ngọt ngào

***

Vẫy tay tiễn đưa năm cũ
Tháng chạp xuân đến thật gần
Đất trời trong ngần nắng mới
Mai già hé nụ thanh tân...

 


Phamngochien.com - 07:38 - 17/01/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận