Tết quê (Lý Thị Minh Châu - Đà Lạt)

  

Tết nào bằng Tết ở quê

Hăm ba tháng chạp đã nghe xuân rồi

Tiễn đưa ông Táo về trời

Nồi niêu ở lại cho đời làm tin

 

Xinh tươi dưới nắng thanh bình

Đào mai lan cúc hoạ hình nàng xuân

Người về cho nụ môi gần

Cho duyên tơ thắm

Cho ân ái thành

 

Ấm êm bên mái gia đình

Khép ngày phiêu dạt lênh đênh xứ người

Bên nồi bánh ấp úng sôi

Nghe như xuân đã mở lời chào ta

 

Mở lòng ra trước muôn hoa

Để nghe trời đất hoan ca thái bình

Tết quê là nghĩa là tình

Lý đâu trăm họ chỉ mình ta vui 

 

LÝ THỊ MINH CHÂU


Phamngochien.com - 02:59 - 29/01/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận