Biết lắng nghe cũng là một năng lực quan trọng;Biết im lặng cũng là một nghệ thuật sống (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:34 - 24/10/2013Có 0 Bình luận

Dạy trường tư, khổ vì học trò; dạy trường công, khổ vì đồng nghiệp (Phạm Ngọc Hiền)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
17:46 - 09/09/2013Có 7 Bình luận

Cổ điển là cái mà mọi người muốn đọc nhưng không ai thèm đọc (M. Twain)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
08:17 - 03/09/2013Có 0 Bình luận