"Vinh danh là phù du, nhưng tối tăm là mãi mãi." - Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
23:18 - 20/08/2013Có 0 Bình luận

"Hãy cho tôi một bảo tàng và tôi sẽ điền vào nó." - Pablo Picasso (1881-1973)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
23:17 - 20/08/2013Có 0 Bình luận