Giáo dục của một dân tộc được được xét đoán theo cách cư xử của nó ở ngoài đường (Amicis)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:23 - 20/11/2015Có 0 Bình luận

Con chim trong lồng có nhu cầu xem internet nhiều hơn con chim bay ở ngoài trời (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
05:16 - 12/11/2015Có 0 Bình luận

Quá trình mở rộng lãnh thổ của Đại Hán
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
07:51 - 07/11/2015Có 0 Bình luận

Nếu bạn không rộng lượng chấp nhận mọi sự khác biệt thì đừng nên bước vào sân chơi facebook
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:52 - 23/10/2015Có 0 Bình luận

Theo bạn, giữa trí thức và nông dân, ai có khả năng mắc bệnh vô cảm nhiều hơn ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
02:34 - 11/10/2015Có 0 Bình luận

Thưa ông, bọn trẻ xóm này60 năm trước bây giờ ở đâu ?(Hỏi ông lão 70 - thơ Phạm Ngọc Hiền)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
05:25 - 02/10/2015Có 0 Bình luận