Làm đúng trăm lần không ai thấy, làm sai một lần vạn người hay (sưu tầm)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
07:49 - 11/05/2019Có 0 Bình luận

Nhà văn không nuôi mình bằng thực phẩm mà bằng lời khen (Henri De Montherlant)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
19:02 - 05/05/2019Có 0 Bình luận

Thà làm kẻ ăn mày khỏe mạnh còn sung sướng hơn làm ông vua đau yếu (Schopenhauer)
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
15:19 - 02/05/2019Có 0 Bình luận

Nếu bạn sống dai, có thể do thần thánh chê bạn hoặc đã quên mất bạn (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
19:17 - 23/04/2019Có 0 Bình luận