Hạnh phúc và sự phi lý là hai đứa con của cùng một mẹ đất. Chúng không thể tách rời (Albert Camus)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
06:59 - 17/05/2015Có 0 Bình luận