Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
19:58 - 26/01/2017Có 0 Bình luận

Lời bình của Hiền Chấm Cơm: đánh đấm nhau chi để cản đường đi lên của nhơn loại
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
14:48 - 09/01/2017Có 0 Bình luận