Con quạ chê sơn ca: cậu hát giọng gì khó nghe quá, hãy tập hát theo giọng của tớ: C...ọ...a...
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
05:23 - 07/07/2015Có 1 Bình luận