Bìa sách nhạc Hai sắc hoa ti gôn, XB ở miền Nam trước 1975
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
09:40 - 26/08/2018Có 0 Bình luận

Bìa sách nhạc Cô Thắm về làng XB ở miền Nam trước 1975
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
07:40 - 20/08/2018Có 0 Bình luận

Muốn học đạo lý thì tìm người tu hành, muốn học kỹ năng sống thì tìm người buôn bán (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
06:53 - 13/08/2018Có 0 Bình luận