Ở những đất nước lạc hậu, đàn ông làm nô lệ cho bia rượu, đàn bà làm nô lệ cho bơ sữa.
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:15 - 08/10/2016Có 0 Bình luận

Khi Nga và Pháp lên tiếng ủng hộ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông, tôi chỉ tin lời người Pháp
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
07:49 - 21/09/2016Có 0 Bình luận