Ở Việt Nam, khi về hưu, các công chức có vẻ yêu nước hơn lúc còn đương chức
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
03:15 - 07/06/2016Có 0 Bình luận

Muốn cho xã hội bình yên thì đừng ca ngợi chiến tranh và bạo lực (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
20:18 - 01/05/2016Có 0 Bình luận