Suy ngẫm Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
 Đố ai giải mã được bức tranh siêu thực này
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
13:41 - 11/09/2021Có 0 Bình luận

Sự biến thể của tắc kè sau mỗi lần tiêm Vaccine
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
11:54 - 11/08/2021Có 0 Bình luận

Những đám ruộng bậc thang này chắc đã có trước khi Tây Bắc vào hợp tác xã ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
12:31 - 09/07/2021Có 0 Bình luận