Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hiện nay, hầu hết các đề thi của nước ngoài không yêu cầu thí sinh nêu cảm nhận thơ. Nhưng ở Việt Nam suốt nửa thế kỷ nay vẫn lẩn quẩn trong cái vòng thơ phú với Việt Bắc, Tây Tiến, rồi lại tụng thêm A Phủ Nhặt vợ trong Rừng xà nu… Mỗi mùa thi, thầy trò cả nước cùng nhau bói đề để rồi khóc òa khi đề thi không ra sông Mã mà lại ra sông Đà. Biết đến bao giờ chúng ta mới ra khỏi dĩ vãng nghèo nàn lạc hậu để bắt nhịp với xã hội công nghiệp hiện đại ? (PNH)
Gửi bình luận