Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cô giáo hỏi một học trò cũ làm anh hùng bàn phím: “Sao em thích chửi ngành giáo dục thế ?”. Học trò cũ: “Ngày xưa, cô dạy em phải chửi phong kiến, thực dân, Mỹ ngụy, tư bản, người giàu… Chửi càng nhiều thì điểm càng cao. Em chửi nhiều quá nên giờ thành nghiện. Nay, không còn phe địch thì em chửi cái xấu của phe ta. Mà các ngành: khoa học, y tế, tài chính thì em không rành nên đành chửi ngành giáo dục vậy” (Trò trả báo - PNH)
Gửi bình luận