Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi một công chức đòi nhà nước tăng lương, nghĩa là họ bắt cha mẹ mình phải đóng thuế cho nhà nước nhiều hơn (PNH)
Gửi bình luận