Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người chưa từng lái xe hơi thì không nên ra đề và chấm thi lái xe hơi. Vậy, người chưa từng dạy trung học thì có nên ra đề và chấm thi trung học không ? (PNH)
Gửi bình luận