Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một người hỏi đạo sĩ: “Con rắn không giỏi bay cao như đại bàng, không khỏe mạnh như hổ báo nhưng tại sao người ta sợ nó ?”. Đạo sĩ: “Con rắn không có tài năng, đức độ gì nhưng người ta vẫn sợ vì trong miệng nó có nọc độc gây đau đớn cho con người. Những người tài giỏi có thể đánh bại hổ báo, bắn trúng đại bàng nhưng không thể lường trước con rắn cắn họ khi nào” (PNH)
Gửi bình luận