Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu bạn sống dai, có thể do thần thánh chê bạn hoặc đã quên mất bạn (PNH)
Gửi bình luận