Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Các con chim bay ngoài trời xúm lại nghe con chim nhốt trong lồng nêu đề xuất cải cách: “Chúng tôi khẩn thiết đề nghị lãnh đạo tăng khẩu phần và đa dạng hóa các loại thức ăn. Cần đầu tư sửa chữa nâng cấp mái che các lồng chim để tránh mưa nắng. Đặc biệt, nâng cao chất lượng y tế, đầu tư thuốc men để chữa bệnh mắt kém, suy nhược chân cánh…” (Cải cách chim trong lồng - PNH)
Gửi bình luận