Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hình như những khu làng chuyên làm nghề săn bắn và đánh cá thì ít có người theo đạo Phật. Có đúng vậy không ?
Gửi bình luận