Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhìn thấy hai ông cụ U80 ra tranh chức tổng thống Mỹ, tôi nhớ một phong tục Việt trước đây. Nhiều cụ già ngoài 70 tuổi mua sẵn quan tài đặt trong nhà. Hằng ngày, uống trà, vuốt chòm râu bạc tự hào với xóm làng rằng mình đã có sẵn một cỗ áo quan đẹp để đi về thế giới bên kia.
Gửi bình luận