Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có anh nọ đến nhà bạn để xin bộ sách giáo khoa cũ về cho con học. Để cảm ơn, anh ta mời bạn ra quán nhậu. Trên đường về, người con ngồi sau xe lẩm nhẩm tính rồi nói: “Ba ơi, bộ sách giáo khoa mới là 90.000 đồng. Tiền ba nhậu là 400.000 đ. Vậy mình lỗ mất 310.000 đồng rồi” (PNH)
Gửi bình luận