Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có mấy câu hỏi dành cho những ai từng là trẻ con của thế kỷ trước: Tại sao quanh ăn cơm với mắm, còn tất cả thịt dồn cho ngày tết, ăn đến phát ngán ? Tại sao ngày thường chỉ mặc quần áo cũ rách, chỉ đến ngày tết mới được mặc quần áo mới ? Tại sao nhà cửa vườn tược dơ bẩn quanh năm mà phải chờ đến tết mới chịu dọn dẹp ? Hiện nay, ngày thường đã được bình đẳng với ngày tết chưa ?
Gửi bình luận