Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Chỉ trích người khác thì ai cũng làm được, nhưng sống mẫu mực thì không mấy ai làm được (PNH)
Gửi bình luận