Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Biết cách từ chối, không làm theo cộng đồng cũng thể hiện bản lĩnh con người tiến bộ. Thời cổ đại, người bản lĩnh không hùa theo bộ lạc mình để đánh bộ lạc khác. Thời trung đại, người bản lĩnh không tranh giành nắm xôi giữa đình làng. Thời hiện đại, người bản lĩnh biết từ chối, không hùa nhau uống cạn 100 % ly bia… (PNH)
Gửi bình luận