Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một phụ nữ bị chồng đánh chết, hồn lên thiên đường thưa kiện. Thượng đế hỏi: “Tại sao con không sống với cha mẹ mà tới ở nhà người đàn ông đó ? Nếu bị nó hành hạ thì con bám theo nó làm gì ? Con cần gì ở nó ?” (PNH)
Gửi bình luận