Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thợ xây dựng là những người đóng góp cho đất nước nhiều nhất. Có đúng thế không ?
Gửi bình luận