Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thầy giáo Voi ra đề thi: “Hãy giải thích từ thấu cảm”. Trò Nai: “Thấu cảm là thấu hiểu cảm giác đau đớn của bạn mình khi bị hổ vồ. Bạn nai đáng thương giãy giụa cố thoát thân và đuối sức dần trong hàm răng của kẻ ác”. Trò Hổ: “Đề thi tầm bậy. Làm gì có thấu cảm ! Tôi không quan tâm tới đạo đức mà chỉ quan tâm làm thế nào để xé xác con mồi”. (Thấu cảm - PNH)
Gửi bình luận