Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cứ mỗi mùa lũ lụt ở miền Tây, giới báo chí thường phóng đại vấn đề, làm như dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ chết hết nếu không có sự quan tâm của các cấp chính quyền. Nhưng khi được đài truyền hình phỏng vấn, một cụ già nói: “Vùng này, xưa nay năm nào cũng lũ lụt, tụi tui đều biết cách đối phó hết mà, chẳng có việc gì phải lo lắm”.
Gửi bình luận