Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Từ thời xưa, ở Trung Quốc và Việt Nam đã tồn tại dai dẳng quan niệm: học để ra làm quan chứ không phải học để sản xuất kinh doanh hoặc khám phá thế giới. Bởi vậy, quan chức thì nhiều nhưng đất nước không giàu, ít phát minh và không có nhà thám hiểm.
Gửi bình luận