Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày tết, cả hàng triệu heo gà kéo nhau lên thiên đình kể tội loài người: "Thưa thượng đế, cứ đến tết, chúng tôi bị con người tàn sát hàng loạt, xin ngài can thiệp dùm". Thượng đế ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Số các ngươi phải chết từ tết đoan ngọ. Nhưng loài người kéo dài mạng sống thêm nửa năm nữa, như vậy cũng có lợi cho các ngươi rồi" (Kể tội loài người - PNH)
Gửi bình luận