Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi bạn làm cho ai đó ghen tức, nghĩa là bạn đã có thành công trong cuộc sống. Nhưng bạn phải cố gắng để cho số người ghen tức bạn thật ít và số người tự hào về bạn thật nhiều. Đó mới chính là mục đích cuối cùng của sự thành công (PNH)
Gửi bình luận